Malmia Pub, Protaras

Open all year

courtesy of kapparis.info