Lavezin Tavern, Dherynia

Lavezin Tavern, Dherynia

courtesy of kapparis.info