Boogies Disco

Opposite the Tsokkos Beach hotel, Protaras

courtesy of kapparis.info