Avgoustis Restaurant

Avgoustis

3 Poseidonos, Kapparis, Paralimni 5290
Tel: 23 823633

June 2009 - courtesy of kapparis.info